Skræddersyet serviceaftale til din virksomhed

Med en serviceaftale ved Polarkøl er du sikret en professionel servicepartner. Vi har mange kunder som har efterspurgt, og er glade for at have en serviceaftale. De har erfaret hvordan grundige eftersyn kan forebygge dyre driftstop.

IMG 2996 (1)

Vi sikrer optimal drift af dine installationer

Manglende vedligeholdelse af dit køleanlæg kan være dyrt. For at forebygge nedbryd så kræver dit køleanlæg, ligesom andre maskiner, løbende vedligeholdelse og udskiftning af enkelte dele.

Med løbende vedligeholdelseseftersyn af dit køleanlæg kan du sikre en stabil drift med minimale udgifter.   

Arb (1)

Hvad indebærer et lovpligtigt serviceeftersyn?

Vi skræddersyr en serviceaftale, så den passer til dine behov. Vi udfører vedligeholdelse og lovpligtigt eftersyn med planlagte intervaller. Ved et eftersyn kontrollerer vi alle sikkerhedskomponenter i køleanlægget, og vi dokumenterer eftersynet i en detaljeret servicerapport.

Fordele ved en serviceaftale på dit klima eller køleanlæg

 • Minimerer risikoen for nedbrud
 • Optimeret drift og reduceret energiforbrug
 • Forlænger køleanlæggets levetid
 • Inkluderer det lovpligtige eftersyn
 • Rabat ved akut behov for service af en køletekniker
Kontakt os og hør nærmere

Lovpligtigt eftersyn af køleanlæg

AT vejledning - 5.1. Eftersyn af køleanlæg

Et køleanlæg med fyldning større ende 1 kg kølemiddel skal mindst være en gang om året. Eftersynet skal forudsige en person, som modtager kvalifikationskravene til at udføre kontrolopgaver på den specifikke anlægstype.

Det årlige eftersyn bruges en gennemgang af køleanlægget og dets sikkerhedsudstyr. Eftersynet forudsiger for at kontrollere, om anlægget stadig er i overensstemmelse med gældende regler om konstruktion og indretning. Gennemgangen sker også for at sikre, at køleanlægget ikke udgør personfare ved utilsigtet brug.

Køleanlæg med en kølemiddelfyldning større ende 1 kg, men ikke over 2,5 kg, skal som minimum have en årlig kontrol af sikkerhedsudstyret. Det skal ske efter leverandørens anvisninger og af personer / montører, som i kraft af deres faglige uddannelse er kvalificeret til at forestå kontrollen af ​​denne type anlæg.

Køleanlæg med en kølemiddelfyldning større end 2,5 kg skal have et årligt eftersyn af en kølemontør eller et kølefirma, som kræver krav til at forestå kontrolleres af den aktuelle anlægstype.

Ved eftersynet skal der bl.a. kontrolleres:

 • At gasdetektorer eller iltmålere fungerer korrekt
 • At sikkerhedsventilerne fungerer korrekt. Sikkerhedsomløbsventiler skal verificeres efter fabrikantens anvisninger. Såfremt der ikke findes anvisninger fra fabrikanten, skal sikkerhedsomløbsventiler verificeres minimum hvert 4. år, forudsat at en anlægget findes en primær sikkerhedsventil. Findes der ikke en sikkerhedsventil i anlægget, skal sikkerhedsomløbsventiler kontrolleres / verificeres årligt.
 • At der ikke er utætheder i anlægget
 • At ventilationen er effektiv
 • At alarmer fungerer ved den rette indstilling
 • At afbrydere og startknapper fungerer efter hensigten.

Virksomheden skal kunne dokumentere, at der har været eftersyn af anlæg, der har en fyldning større ende 1 kg kølemiddel. Dokumentationen skal være samlet i en udstyrsjournal og befinde sig ved anlægget.

Læs mere i bekendtgørelsen af trykbærende udstyr.

Professionel rådgivning efter dine behov

Polarkøl hjælper dig med at finde den bedste løsning til din virksomhed. Uanset om du har brug for køl, frys eller en helt anden løsning, tilbyder vi altid professionel rådgivning.  

Kontakt os